welkomHandleiding
voor onze website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
  PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
 
naar veel informatie
in één oogopslag.
Belangenbehartiging, overleg, persoonlijk  klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Bekijk ook onze pagina actief
  Voor ouderen door ouderen.

Dit overzicht beschrijft wat de Vereniging PCOB, de landelijk organisatie, ondermeer voor u kan betekenenen.

Lokaal zijn wij zeer beperkt bezig wegens gebrek aan medewerking door vrijwilligers.

Wij verzorgen jaarlijks een tiental contact middagen of avonden waar wij hoofdzakelijk ontspanning en gezelligheid bieden, jaarlijks een reisje en wekelijks een theemiddag. Wij zien dat de kerken via hun diakonieen de ouderen bijstaan en informeren. Andere lokale verenigingen geven voorlichting voor ouderen op diverse terreinen.
Vinden wij het niet nodig onze aktiviteiten te richten op zaken die al aandacht krijgen?
Is het alleen de medewerking die ontbreekt?

Een vicieuze cirkel, want de beperkte doelstelling die wordt nagestreefd heeft tot gevolg dat de kans om vrijwilligers te vinden afneemt.

Ouderen vanaf 55 jaar tot wel 90 jaar en ouder verschillen niet alleen in leeftijd maar ook in belangstelling en mogelijkheden. Jongere senioren die werken kunnen niet een gezellige ledenmiddag bezoeken, hun interesses zijn ook heel anders dan die van de veel oudere mensen.

Is de situatie niet noodzakelijkerwijs ongewenst? Zijn er oplossingen om de dan mogelijk virtueuze cirkel te doorbreken? Moet er worden bijgesteld? Zijn er mogelijk belemmeringen tegen het verzetten van de bakens? Zijn er jongere senioren die willen helpen de situatie te doorbreken?

De Vereniging PCOB schrijft aan de Afdelingen (10 juni 2015):
Van Binnenhof naar Dorpsplein: Kom zelf in Actie
In uw eigen woonplaats opkomen voor de belangen van ouderen. Nu de gemeente meer en meer verantwoordelijk is geworden voor ondersteuning van zijn inwoners, is dat meer dan ooit van belang.

De Landelijke Organisatie PCOB (op 1 januari 2015) met ongeveer 88.000 leden verdeeld over 325 afdelingen en meer dan 9000 vrijwilligers probeert, samen met andere organisaties, wegen te vinden om met de overheid te kunnen meedenken over wat wij voor de vele ouderen in onze samenleving nodig vinden.
De landelijke organisatie PCOB probeert problemen van ouderen waar te weinig of geen aandacht voor is voor het voetlicht te brengen.

Centraal Overleg met overheden in het belang van ouderen is een gepasseerd station.
De mensen die hulp, zorg of andere bijstand nodig hebben moeten hun eigen weg zoeken.

Het werk in het belang van senioren door de lokale PCOB Afdeling is belangrijk, nu des te meer!
Ondersteuning van senioren bij het vinden van de juiste wegen en het vragen van aandacht bij lokale politici voor de situatie waarin ouderen komen te verkeren is dringend nodig.
Hiervoor is ook kennis van de situatie waarin oudere mensen verkeren heel belangrijk, de zeer ouderen vragen niet!
Medewerkers bij Lief en Leed, doen huisbezoek?
Ja, er is veel werk te doen.

Ook voor "jongere senioren" is het van belang te zijn aangesloten bij onze ouderenorganisatie.
De ouderen van nu zetten zich immers ook in voor de ouderen van straks. Naar wij hopen, gaan ook de jongere senioren tot de ouderen behoren.
Handen uit de mouwen, wilt u ook mee doen? Vrijwilligerswerk verrijkt uw leven.

Ook al maakt u geen gebruik van wat de afdeling biedt aan aktiviteiten, een lidmaatschap is toch van belang, zowel voor uzelf als voor de samenleving. Een sterke PCOB kan meer doen!

Een lidmaatschap is in zekere zin een vorm van investering in de toekomst!

Webmaster, 11-6-2015, gewijzigd 5-9-2015
Voor opmerkingen en vragen of doorverwijzing: zie onze contact pagina.

PCOB Aktief netwerk
van en voor senioren

Lid worden?
Print dit aanmeldingsformulier (pdf), vul het in en stuur het op.
Met navigatie navigatie knoppen (links boven) kunt u vanaf het formulier terug naar deze pagina.


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina