welkomHandleiding
voor onze website
Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
Van de penningmeester
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontakt


     
     
   

Van de penningmeester, uit een recente nieuwsbrief

Ook dit jaar 2015 heeft de penningmeester de leden met een persoonlijke brief benaderd.

Samenvatting jaarlijkse contributie 2015,
geldig voor onze Afdeling PCOB Bodegraven-Reeuwijk.

 • Individueel lid € 34,00
 • Partner lidmaadschap (Partners zijn beiden lid voor dit bedrag) € 55,00
 • Toelichting
  Om er in 2015 weer voor u te zijn heeft het bestuur gemeend de contributie iets te verhogen en vastgesteld met € 0,75 tot € 34,00 voor een individueel lidmaatschap en met € 1,00 tot € 55,00 voor een partnerlidmaatschap.
  De adviescontributie, vastgesteld door het Hoofdbureau, bedraagt voor 2015 € 36,50 voor een individueel lidmaatschap en € 58,50 voor een partnerlidmaatschap. Wij zitten daar nog ruim onder.
  De afdracht aan het Hoofdbureau bedraagt voor 2015 € 23,00 voor een individueel lidmaatschap en € 39,00 voor een partnerlidmaatschap.

  Het bankrekening nummer van de PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk is NL35 RABO 0308 8393 74

  Wilt u in 2015 ook graag per machtiging betalen dan kunt u contact met mij opnemen, daarover leest in de persoonlijke brief.

  Voor vragen of opmerkingen over financiën click: 

  Heel hartelijke groet,
  Ineke Post, tel. 0172 613906
  Penningmeester.

   
     

  Van de penningmeester, uit de nieuwsbrief van februari 2014

  Het financiλle jaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar 2013 is nu afgesloten. In de nieuwsbrief van maart 2014 komt een eenvoudige verantwoording. U kunt deze thuis bekijken en er eventueel op de jaarvergadering vragen over stellen.

  Van het Hoofdkantoor van de PCOB in Zwolle kwam bericht over de verhoging van de afdracht. Het is een verhoging die wij niet leuk vinden, maar waar we aan vast zitten.
  Het bestuur is dan ook genoodzaakt de contributie voor 2014 met € 2,-- per lid te verhogen.

  U ontvangt persoonlijk bericht over de contributie voor 2014.
  Voor Partnerlidmaatschap is de contributie 2014 vastgesteld op € 54,00
  voor een individueel lidmaatschap is dit € 33,25.

  Het bankrekening nummer van de PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk is NL35 RABO 0308 8393 74

  Wilt u in 2014 ook graag per machtiging betalen dan kunt u contact met mij opnemen, daarover leest in de persoonlijke brief.

  Voor vragen of opmerkingen over financiën click: 

  Heel hartelijke groet,
  Ineke Post, tel. 0172 613906
  Penningmeester.

   
       
       
       
      verwijzing Knop naar het begin van deze pagina