welkomHandleiding
voor onze website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
De PCOB op goed spoor  klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met deze knop naar de agenda of met navigatie navigatie knoppen terug naar vorige pagina.
 

 

 

 

 

Het spoor dat de Vereniging PCOB wil volgen

 

Er zijn bij de PCOB in de afgelopen periode een tweetal enquettes gehouden:

 • één onder penningmeesters en secrearissen van afdelingen (kader),
  80% van hen deed mee en
 • één via het PCOB Ledenpanel van 1800 leden,
  een representatief aantal in de leeftijdscategorie 50 plussers tot ca 70 jaar deed mee.

Er bleek behoefte aan ondersteuning op twee sporen:

 • Op een 1ste spoor bij wat het kader verwacht, zij deelden hun zorgen en problemen betreffende de organisatie.
 • Op een 2de spoor wat de leden verwachten, zij wilden meer uitstraling, belangenbehartiging.

Naarmate leden in het panel eerder 55 dan 70 jaar zijn willen ze zich eigenlijk helemaal nergens aan binden.
Wel verwachten zij veel van belangenbehartiging.

Aan de weg timmeren door de Vereninging PCOB en lokaal door Afdelingen
op het punt van belangenbehartiging,
wat heel belangrijk is voor leden en niet-leden,
is op het punt van binding dus ook heel belangrijk.
De PCOB denkt nu na over hoe deze mensen 50-plussers er toe gebracht kunnen worden mee te doen in de organisatie PCOB.
Moeten ze daarvoor lid zijn?

Samenvattend:
"We moeten wat we doen, blijven doen (1ste spoor)" en
"Goed communiceren, de successen uitdragen en
nadenken over wat we op het 2de spoor moeten (gaan) doen".
Als we het tweede spoor verwaarlozen zitten we op dood spoor.

Alle Regiocoördinatoren zijn bezocht.
Ook hun ervaringen zijn geinventariseerd.
Er zijn afdelingen die heel actief breed bezig zijn met datgene wat van afdelingen wordt verwacht, meer hierover.
Er zijn ook afdelingen die beperkt zijn in hun activiteiten en moeilijk bestuursfuncties kunnen invullen.

De rol van de Regiocoördinatoren (RC's) en de PCOB Nieuwe Stijl is goed ingevuld. Echter, met name in de organisatie.
Er is nog veel te winnen op de inhoud.

Op inhoud zal dan ook de komende tijd de focus liggen, moeten liggen:

 • Hoe gaan we ons als PCOB onderscheiden van andere (ouderen-) organisaties,
 • hoe vinden en binden we jonge senioren voor de PCOB,
 • welke thema's verdienen meer en intensievere aandacht (Waardig ouder Worden, de Menselijke Maat, Solidariteit tussen generaties, dat soort thema's).
Het gaat nu nog teveel over eerste spooractiviteiten en de geslaagde ledenmiddag (ook belangrijk, maar niet wervend).

Webmaster

De identiteit van de PCOB

Graag willen wij, dat de leden zich thuis voelen bij de PCOB en daarom geven we ruimte aan ieders identiteit.

Omzien naar elkaar, solidair zijn en verantwoordelijkheid nemen, zijn voor de PCOB belangrijke uitgangspunten.

Deze christelijk-sociale waarden en normen zijn de basis voor ons denken en handelen.

Veel mensen onderschrijven onze uitgangspunten.

Er is dan ook een grote verscheidenheid aan leden.

Lid worden?
Print dit aanmeldingsformulier (pdf), vul het in en stuur het op.
Direct meedoen? Wij bieden u veel mogelijkheden, formuliertje: Ik wil meedoen (pdf).
U kunt ook gewoon een mailtje sturen naar de heer H.J. Pauw (Henk):
 om u aan te melden en/of voor vragen, opmerkingen, of meedenken.


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina