welkomHandleiding
voor onze website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
  PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
 
naar veel informatie
in één oogopslag.
Doelstellingen: belangenbehartiging,
actief voor en door ouderen
klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
Menu

PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontakt


  Het menu hiernaast, links, verwijst naar de volgende pagina's:

De Vereniging PCOB,
de landelijke organisatie, de Rechtspersoon,
kent een Landelijk Bestuur, een Ledenraad en Afdelingen.
De werkorganisatie PCOB kent een Landelijke Bureau en Regio's.
Lees meer over Afdelingen en Regio's op de pagina PCOB huisregels

Onderstaande afbeelding toont details uit het jaarverslag 2013 van de Vereniging PCOB,
u kunt erop klikken voor waardevolle informatie over het werk van de PCOB, of lees verder.

 

De Ouderenorganisatie PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) heeft afdelingen in veel gemeenten in Nederland.
Onze afdeling in Bodegraven-Reeuwijk bestaat alweer 40 jaar.

De landelijke PCOB stelt zich onder meer ten doel de belangen van ouderen te behartigen.
Wij hebben momenteel een klein bestuur,
wij zijn dankbaar dat leden willen helpen met het op zich nemen van kleine taken.
Maar wij hebben wel besloten onze aandacht hoofdzakelijk te richten op het organiseren van contact middagen en avonden met een gezellig karakter.
Wij doen dit 1 x per maand, behalve in de maanden mei t/m augustus.
Jaarlijks organiseren wij in mei "een dagje uit" voor onze leden
In de zomer, in juli, organiseren wij een Zomermiddag.
Er worden door enkele dames ook, wat genoemd wordt, theemiddagen georganiseerd met spelletjes e.d., informatie over plaats en datum ziet u bij de agenda.

 
>>
naar begin van deze pagina
Naar het begin van deze pagina