welkomHandleiding
voor onze website
 OUDERENORGANISATIE
 Website van de landelijke organisatie
PCOB Afdeling Bodegraven-Reeuwijk
naar veel informatie
in één oogopslag.
 
Van de voorzitter  klik ook de logo pcob voor ouderenorganisatie
   
PCOB Bodegraven doelstellingen, besturen, commissies, platformsdoelstelling

belangenbehartiging, overleg, persoonlijkbelangen

aktiviteitenactief

agendaagenda

archief meer informatieinfo/archief

links en allerleilinks/overig

kontakt informatiekontaktverwijzing
Met navigatie knoppen terug naar overzicht, of deze knop naar de agenda.
 Waarom zou u zich bij ons aansluiten?
of lid worden van het bestuur?

De Ouderenorganisatie PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) staat, mede dankzij haar identiteit, voor o.a. het "waardig ouder worden".
Elke dag dat je leeft, word je ouder, een mensenleven lang. De vragen die je hebt, zijn niet meer de vragen van vroeger. Ook zijn de antwoorden niet meer dezelfde als voorheen. Levenservaringen hebben er voor gezorgd dat je wijzer bent geworden. En je spiegelt je antwoorden en vragen aan anderen; met mensen van dezelfde leeftijd, velen met een zelfde christelijk sociaal gedachtegoed.
Christelijk geïnspireerde waarden verenigen de PCOB-leden.
Omzien naar elkaar, solidair zijn en verantwoordelijkheid nemen, zijn voor de PCOB belangrijke uitgangspunten.
Deze uitgangspunten worden door veel mensen onderschreven.
Er is dan ook een grote verscheidenheid aan leden.

Vragen:
Vragen over de zin van het leven zijn van alle tijden en alle generaties. Als je ouder wordt, komen daar nieuwe vragen bij.
Bijvoorbeeld over de kwaliteit van leven:

  • Hoe wil ik ouder worden?
  • Wie kijkt er naar mij om als ik straks alleen ben overgebleven?
  • En wat als ik ziek word of hulpbehoevend?
Ruimte en betrokkenheid

De landelijke organisatie PCOB wil aandacht schenken en ruimte maken voor de omgang met deze vragen. Ruimte in de kring van mensen om de oudere heen. Ruimte bij professionals en in het publieke debat.
De PCOB wil ruimte maken voor antwoorden die er zijn door omstandigheden, zoals opleiding, interesse, gezinssituatie, enzovoort en niet alleen worden ingekleurd door levensovertuiging. Antwoorden die de samenleving verrijken.

De PCOB staat plaatselijk voor gezelligheid, ontspanning en betrokkenheid. Vanaf oktober tot en met mei zijn er maandelijks themabijeenkomsten en wekelijks de ontspanningsmiddagen met meditatie, zang en bingo in de Grote Zaal van Rijngaarde. Bij de invulling van het programma wordt rekening gehouden met de christelijke identiteit. Iedereen vanaf 50-plus is van harte welkom.

Leden, senioren jonger of wat ouder
Landelijk telt de PCOB 88.000 leden (1 januari 2015). De PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk telt bijna 245 leden (1 januari 2015). Men denkt dat je lid wordt van een ouderenbond bij 80 jaar, maar ook jonge ouderen zijn welkom.

Bestuur
De identiteit van de PCOB wordt door de bestuursleden van de afdeling onderschreven.

Bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden willen we proberen ook mensen te vinden in één van de andere dorpskernen van Bodegraven-Reeuwijk.

Het zou goed zijn als er voor bestuur en beleid, een beroep kon worden gedaan op jonge senioren.
Als u lid wil worden of lid wil worden van het bestuur,
neem dan voor informatie contact op met:
de heer Henk Pauw, tel. 0172 61 61 38 (ledenadministratie)

Langs deze link bereikt u een aanmeldingsformulier


naar begin van deze pagina
Knop naar het begin van deze pagina